Personnummer (ÅÅMMDDXXXX)
Förnamn
Efternamn
C/o-adress
Adressrad 1
Adressrad 2
Postnummer/ort
Epost
Mobil
Föreningsönskemål

Uppge värvarens medlems- eller personnummer (ÅÅMMDDNNNN) om du har blivit värvad.
Värvad av medlem

Medlemslöfte
Jag godkänner medlemslöftet


Medlemslöftet: Som medlem i IOGT-NTO lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att ej använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med berusande effekt.

Samtycke

Genom att acceptera medlemskapet och medlemslöftet i IOGT-NTO blir du även medlem i Ungdomens Nykterhetsförbund fram till och med det år du fyller 25. När du blir medlem hos oss accepterar du att vi får kontakta dig och hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och gällande dataskyddslagstiftning.
Betalsätt


Observera att det inte går att backa i formuläret efter att du tryckt på Bli medlem. Hör av dig till [email protected] om du stöter på problem.